Categorieën
Nieuws

Wijzigingen energielabel bij verkoop 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 zijn de regels omtrent de keuring van de energieprestatie van een huis verscherpt. Het energielabel wordt niet meer gebaseerd op de verbruiksnota’ s, doch op basis van de bouwkundige kenmerken , zoals soort verwarming, isolatie, verbruik , supplementair energieverbruik, ligging van het huis etc.  Bovendien zijn er extra gegevens, zoals het  leefcomfort ‘s zomers, de ventilatie of het warmteverlies. Het rapport geeft ook aan op welke wijze  men het enrgieverbruik kan optimaliseren en een taxatie van de kosten  van de te nemen maatregelen. Bovendien is het energielabel beter leesbaar. Men houdt rekening met de gegevens van primair verbruik en de uitstoot van broeikasgassen teneinde een  classificatie te kunnen geven. Bovendien kan de koper een bezwaar indienen en de verkoper aansprakelijk stellen indien later blijkt dat de werkelijke toestand afwijkt van het energierapport. Een koper van een huis is verplicht binnen 6 jaar, volgend op 1 januari van het jaar van verkrijging maatregelen te nemen als het primair energieverbruik meer is dan 330 khw per m2 per jaar.