Verkoopovereenkomst Frankrijk . Compromis de vente

Als verkoper  bent u aan zet om een concept verkoopcontract te maken en voor te leggen aan de koper.

Heeft u een makelaar,  dan kan  hij een concept verkoopovereenkomst (compromis de vente) aan u voorleggen. Maar wees op uw hoede, niet elke makelaar is ter zake geheel deskundig of heeft bepaalde belangen. Hij kan bepaalde belangrijke artikelen weglaten. Wij raden u aan de verkoopovereenkomst op te laten stellen door een notaris of indien u het zelf wilt doen een landelijk model te gebruiken. Na uw akkoord zal hij vervolgens het concept aan de koper voorleggen. Ook al beheerst u de Franse taal goed, zorg er voor dat u de tekst goed controleert of laat het controleren door een deskundige.

Controle op inhoud

Op inhoud maar ook op volledigheid. Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of bijzondere afspraken die in de overeenkomst moeten worden opgenomen?  Zoals bijvoorbeeld een kettingbeding. Of rust er nog een jachtrecht op het perceel? U bent dan  verplicht deze ook op te nemen in uw verkoopovereenkomst. Zijn er roerende zaken die ook worden verkocht, maak  dan een lijst. Deze lijst dient als bijlage aan het verkoopcontract te worden toegevoegd.

Aansprakelijkheid van verkoper.

U bent evenals in Nederland aansprakelijk voor verborgen gebreken . Dus weet u iets over een bijzonderheid aan het huis meld het dan in de verkoopovereenkomst. Mogelijk geeft het  namelijk problemen in de toekomst.

U bent als verkoper niet aansprakelijk voor de bouwkundige staat. Twijfelt de aspirant koper dan kan hij op eigen initiatief een bouwkundige keuring aanvragen alvorens te beslissen.

Technische keuring verplicht.

U bent als verkoper verplicht een technische keuring te laten plegen alvorens u verkoopt. Dit  zogenaamde Dossier Diagnostic Technique is wettelijk verplicht en geeft een overzicht van de technische toestand van de electrische installatie, gasinstallatie. Ook moet  de aanwezigheid van asbest of lood en in sommige regio’s termieten of bepaalde insecten zoals boktor worden onderzocht.

Let op de geldigheid van het keuringsrapport is voor de verschillende onderdelen van de keuring verschillend en soms beperkt.

zie: https://france-residence.nl/technische-keuring-dossier-diagnostic-technique/

Heeft u vragen over de begeleiding van France Residence?

Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.

Of bel direct +31 614902162