Tips bij aankoop (tweede)huis Frankrijk.

Hier vindt U tips die van belang zijn bij een aankoop van een (tweede) huis in Frankrijk.   Deze klinken zeer logisch maar zijn toch goed om  even door te nemen. Als u zelf koopt m aar ook als u een makelaar inschakelt.  
1. Doe geen impulsieve aankoop.

Het klinkt zo logisch maar nog steeds komen wij mensen tegen die achteraf aangeven te snel te hebben gekocht. Al bent u of is uw partner nog zo verliefd op het droomhuis/paleisje, doe nooit een bod ter plaatse. Doe geen toezeggingen, noch mondeling, noch schriftelijk, noch per mail. De verkoper zal  het ongetwijfeld prachtig vinden dat u zo enthousiast bent. Hij zal  met u graag een glas wijn drinken op de geslaagde overeenkomst. U denkt vast: dat zal ons niet gebeuren. Maar het komt regelmatig voor dat een verkoper werk probeert te maken van door u gedane uitlatingen.

2. Ga een tweede of derde keer kijken.

Ga zeker nog een tweede keer kijken en vraag meer gegevens aan de eigenaar/verkoper. Of beter nog probeer, probeer meer informatie te krijgen over het huis en de eigenaar. De buren of anderen in het dorp kunnen belangrijke informanten zijn. En ze waarderen het als u kennis maakt met hen.

Doe in ieder geval nooit een bod, indien u niet zeker bent over  de technische en bouwkundige staat van het  huis (zie hierna). De technische keuring is  wettelijk verplicht, een zogenaamde Dossier Diagnose Technique . De verkoper moet deze keuring laten uitvoeren. Dit is een onderzoek naar  installatie electriciteit, gas, aanwezigheid termieten, asbest, overstromings- en aardbevingsgevaar.  De verkoper is niet verplicht de geconstateerde gebreken te laten repareren (behoudens gevaarlijke situaties). Het is aan U om te beslissen of u de reparaties toch wenst, dan wel een mindere koopprijs biedt.

3. Bouwkundige staat.

Gaat het om een bestaand huis en twijfelt u over de bouwkundige staat, vraag dan eerst  een bouwtechnische keuring aan. We hebben onlangs nog meegemaakt dat een huis was verkocht. Niet eerlijk want de vorige eigenaar had eerst de scheuren in het huis zorgvuldig weggewerkt. Helaas  bleek later dat het huis ernstig verzakt was. Ja u zult zeggen: een verborgen gebrek dus rekening verkoper, maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende zaken.  Zeker als je je gelijk in een vreemd land en een vreemde taal moet krijgen.

Reparaties na de koop kunnen duur uitvallen en procederen over mogelijke verborgen gebreken ook. Ook als het huis in redelijke staat is maar wel opgeknapt moet worden, wees dan voorzichtig. Het inhuren van vakkundige klusjesmannen of bedrijven is vaak moeilijk en de materialen en manuren zijn ook in Frankrijk erg duur.

4. Onroerend zaaksbelasting. Taxe Foncière en taxe d’habitation.

U wilt natuurlijk een niet te klein huis kopen. Maar wees er op bedacht dat u de ruimten ook moet onderhouden. Bovendien  betalen de  de eigenaren van een huis flinke bedragen per m2 netto woonoppervlakte via de Taxe Foncière en Taxe d’Habitation. Deze belastingen  zijn te vergelijken met de Onroerend Zaaksbelasting belasting in Nederland. Het is ook  een gemeentelijke belasting doch  is niet gerelateerd aan de getaxeerde waarde doch  aan het netto aantal m2 woonruimte.

Zie ons artikel over Belastingen eigen huis in Frankrijk

5. Verschil in vraagprijs en verkoopprijs.

In Nederland zijn de verschillen tussen vraagprijs en koopprijs niet al te groot. (gemiddeld 10 %).

In Frankrijk zijn de verschillen soms  groter, maar vaak ook bieden de Fransen niet ver onder de vraagprijs. Men begrijpt ook niet dat een aspirant koper een veel lager bod doet en ervaren het dan als een belediging. Het is ook veel moeilijker een goede prijs te bepalen in Frankrijk aangezien de woningen vaak enig in hun soort zijn. En qua ligging en bouwstijl  kunnen ze  onderling veel verschillen. Er zijn dus vaak weinig referentiepunten om te vergelijken. De verkoper weet al gauw dat een buitenlander minder op de hoogte is van de lokaal/regionaal  geldende prijzen.

6. Veel terrein kopen is niet duur.

a Weet u dat de hoeveelheid terrein in het algemeen niet een belangrijke waardefactor vormt. U kunt in sommige plattelandsgebieden voor weinig geld vele hectaren kopen. Maar houd er rekening mee dat het perceel vroeg of laat (afhankelijk van soort perceel) onderhouden moet worden. Wie gaat er wekelijks maaien: die aardige buurman/boer?  Maar zelfs een bos moet onderhouden worden  ook al vanwege de risico’s op brandgevaar. Gratis in gebruik geven kan, maar geeft op termijn grote risico’s  op grond van gewoonterecht. U kunt het in gebruik gegeven perceel als eigenaar verliezen.

b Verplicht onderhoud

En wist u dat  het buiten  bebouwde kom vaak verplicht is om het omliggende land  binnen een straal van 50 meter bij te houden. Een en ander  in verband met brandgevaar. En als de buurman zijn perceel niet onderhoudt kunt u hem sommeren. Onderhoudt hij  het terrein niet dan bent u, vreemd genoeg,  verplicht het  te doen. Let op bij brandschade kan men aansprakelijk gesteld worden wegens het niet plegen van onderhoud.

c  Zijn er erfdienstbaarheden?

Let op eventueel op het perceel rustende erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad. Het hoeft geen probleem te vormen.  Maar het kan soms heel vervelend zijn als iedere dag de grote tractor van de buurman vlak langs uw huis rijdt.  In ieder geval beter dat u het vooraf weet, dan achteraf ergernis te hebben.

d Waterbron opgedroogd.

We horen steeds vaker van kopers van een huis dat onverwacht  de natuurlijke waterbron is opgedroogd. Wel vervelend, maar overkomelijk als u een aansluiting heeft op het waterleidingnetwerk. Maar rampzalig als er geen aansluiting is. De o zo aardige verkoper heeft  het u destijds niet verteld. Maar uw huis en grond zullen bij verkoop stukken minder waard, zo niet waardeloos  zijn. Alsnog aansluiten op het waterleidingnetwerk is zeer kostbaar en vaak ook technisch onmogelijk.

e  Is koper wel bevoegd?

Controleer of laat controleren of  de verkoper wel bevoegd is het huis te verkopen.Het zal niet de eerste keer zijn en zeker niet de laatste keer dat één van de erfgenamen als verkoper  optreedt. Later blijkt dat de overige erfgenamen alsnog niet  akkoord gaan met de verkoop of de verkoopprijs te laag vinden. Resultaat: u heeft het nakijken, want procederen tegen de verkoper zal zeker in het buitenland waarschijnlijk veel geld kosten en waarschijnlijk geen resultaat geven.  Ook al heeft hij de indruk gegeven bevoegd te zijn tot verkoop.

7. Termijn tussen ondertekening koopovereenkomst en eigendomsoverdracht.

De periode  tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de notariële overdracht duurt  in Frankrijk veel langer dan in Nederland.  Dat heeft ook te maken met de traag werkende instanties (zoals de notaris). Maar ook met het wettelijk voorkeursrecht dat meestal toekomt aan de  gemeente  (droit de préemption).  Wij adviseren u om de notaris steeds om termijnen te vragen (liefst per brief of per mail). En dan maar hopen dat men antwoordt.

8. Notariële akte van overdracht

Voor de eigendomsoverdracht van onroerend goed is een notariële akte noodzakelijk. Deze akte wordt door de notaris opgemaakt. Ook de notaris heeft niet dezelfde positie zoals in Nederland. Soms  vertegenwoordigt hij de verkoper en is dus niet per definitie neutraal; U kunt als koper een eigen notaris vragen om voor u op te treden. De kosten worden niet hoger want beide notarissen verdelen de commissie. Helaas hebben we  inmiddels ruime ervaring met het notariaat in Frankrijk. Men  werkt zeer traag en lijkt lang niet altijd cliëntvriendelijk te kunnen of willen opereren. Het dreigen via de advocaat om termijnen in acht te nemen, help wel.

Deze 8 belangrijkste tips voor het (zelf) kopen van een huis in Frankrijk kunnen u wellicht helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Heeft u nog vragen, aarzel niet ons op tijd in te schakelen. Het kan veel problemen voorkomen.

Heeft u vragen over de begeleiding van France Residence?

Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.

Of bel direct +31 614902162