Alles over Dossier Diagnostic Technique. Bouwtechnische keuring

Deze Bouwtechnische  keuring (Dossier Diagnostique Technique) is in Frankrijk wettelijk verplicht,  laatstelijk gewijzigd 2021.

Als verkoper bent u verplicht aan de koper een technische keuring te laten plegen door een gecertificeerd bedrijf. Op internet zijn lijsten van deze gecertificeerde bedrijven beschikbaar. Zorg dat u een goed bedrijf inschakelt.  De makelaar of notaris zal ook zeker adressen hebben, maar pas op; deze krijgt bij een succesvolle doorverwijzing ongetwijfeld een premie. En ja die premie betaalt u natuurlijk weer zonder het te weten. De kosten zijn gemiddeld € 500- € 700. Op internet zijn lijsten van deze gecertificeerde bedrijven beschikbaar.

Let op: deze bouwtechnische keuring is niet hetzelfde als een bouwkundige keuring. Twijfelt u als koper over de bouwkundige staat dan dient u zelf de keuring te laten plaatsvinden.

Technische keuring.

De keuring omvat een inspectie van de electrische en gasinstallatie (installaties van voor 1997),  de aanwezigheid van asbest (huis gebouwd voor 1997) en/of loodhoudende verf of plamuur  (huis gebouwd voor 1949). Ook de toestand van de  sceptic tank of riolering moet worden onderzocht. In sommige gebieden bestaat er ook het risico op natuurrampen (aardbevingen of overstromingen). En tenslotte bij bepaalde regio’s de aanwezigheid van insecten, zoals boktor of termieten. Deze laatste keuring mag bij verkoop niet ouder zijn dan 6 maanden.

Let wel: de geldigheid van het keuringsrapport is voor bepaalde onderdelen van de keuring beperkt.

Schrik niet bij een lange lijst van opmerkingen. U bent als verkoper niet verplicht de geconstateerde gebreken te laten repareren. Tenzij er sprake is van gevaarlijke situaties. Soms gaat het om zeer kleine zaken die gemakkelijk en goedkoop te verhelpen zijn. De koper kan vorderen dat u de belangrijkste reparaties laat uitvoeren ofwel hij kiest er voor om minder  te betalen als koopprijs.  Of helemaal ideaal de koper vindt het geconstateerde gebrek niet ernstig en laat het erbij.

Indien een technische keuring niet is uitgevoerd dan kan bij defecten later de koper de verkoper aansprakelijk stellen. Dit op grond van verborgen gebreken. De vordering kan worden ingesteld  bij de Tribunal d’ instance  bij een schade tot € 10.000 . Is de schadevordering hoger dan € 10.000. dan  bij de Tribunal de Grande Instance.

De regelgeving omtrent de energieprestaties van een huis of flat zijn gewijzigd per 1 juli 2021. De regels zijn verbeterd en aangescherpt.  De keuring en energieclassificatie  maakt een verplicht onderdeel uit van de bouwtechnische keuring.

Heeft u vragen over de begeleiding van France Residence?

Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.

Of bel direct +31 614902162