Belastingen eigen huis in Frankrijk

Wat  u moet weten over belastingen en juridische gevolgen bij  koop van een huis in Frankrijk.  

De aankoop, het eigenaar zijn  of de verkoop van een huis heeft ook fiscale gevolgen.

Als u in Frankrijk definitief gaat wonen verandert er fiscaal en waarschijnlijk ook financieel veel. Het voert te ver in het kader van dit hoofdstuk om alle gevolgen hier te bespreken.

We adviseren u om uitgebreid informatie in te winnen over alle zaken die een rol spelen bij emigratie, zoals fiscale, juridische en financiële gevolgen

Indien u in Frankrijk  een huis als tweede huis koopt verandert er minder, maar er zijn wel fiscale en ook mogelijk andere gevolgen op het gebied van het erfrecht.

Belastingen eigenaar  huis in Frankrijk

In Nederland kennen we de onroerend zaaksbelasting. In Frankrijk bestaan er twee belastingen voor het hebben van en/of bewonen van een huis.

De taxe Foncière  betaalt men als eigenaar van een huis.

De bewoner (huurder-ingeschrevene of eigenaar)betaalt  een taxe d’Habitation.

Beide belastingen zijn gebaseerd op het netto aantal m2 woonoppervlak en zijn behoorlijk hoog en verschillen van gemeente tot gemeente.

Taxe sur la valeur ajoutée bij nieuwbouw

Koopt u een nieuw huis dan betaalt u net als in Nederland de BTW. In Frankrijk geheten de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) van 19,6 %. Indien u het huis verhuurt voor toeristische doeleinden, kunt u de BTW onder voorwaarden weer aftrekken.

Inkomstenbelasting bij verhuur.

Belastingplichtige in Frankrijk.

Bent u belastingplichtige in Frankrijk dan dient u de inkomsten van verhuur op te geven aan de Belastingdienst.

Het maakt daarbij uit of u uw huis het gehele jaar en ongemeubileerd  verhuurt. Of als huis of een deel van het huis gemeubileerd wordt verhuurd voor kortere periodes.

Verhuurt het gehele jaar dan dient u de inkomsten op te geven bij de Franse belastingdienst. In dat geval gelden de  in Frankrijk algemeen geldende regels voor inkomsten anders dan uit arbeid.

Indien u uw huis gemeubileerd een gedeelte van het jaar of als toeristisch gebruik verhuurt dient u deze inkomsten ook jaarlijks op te geven. Echter,  u kunt  het huis laten classificeren. Dat geschiedt door  een speciaal daarvoor geaccrediteerde organisatie. Dit systeem van classificatie bestaande uit 1 tot 5 sterren is ingesteld door het Franse Ministerie van Toerisme (Atout France). Zie: https://www.classement.atout-france.fr/

De classificatie kost tussen de € 60 en € 200 en is bij toekenning geldig voor 5 jaar. Franse huurders  vinden  dit systeem van sterrentoekenning van belang. Echter Nederlandse huurders lijken tot nu toe weinig belangstelling te hebben voor het aantal sterren.  Maar het scheelt u dus veel belastinggeld als verhuurder.  Na sterrentoekenning  heeft u een forfaitaire aftrek van 71 % van de bruto huurinkomsten. Indien de woning niet is geclassificeerd mag u 50 % forfaitair aftrekken van de bruto huurinkomsten.

Belasting meerwaarde bij verkoop.

Indien u uw tweede huis in Frankrijk verkoopt met winst dan is de meerwaarde gedurende een periode van maximaal 30 jaar belast. de hoogte van de belasting hangt af van het aantal jaren dat u eigenaar bent. Zie voor meer informatie: https://france-residence.nl/taxe-plus-value/

Belastingplichtig in Nederland en inkomsten uit verhuur in Frankijk

Bent u in Nederland belastingplichtig dan dient u de inkomsten uit verhuur van een Franse woning  op te geven bij de Nederlandse Belastingdienst. U kunt echter de inkomsten direct weer aftrekken in het kader van voorkoming dubbele belasting.

U dient de inkomsten uit verhuur ook te melden bij de Franse Belastingdienst.

Wij adviseren serieus werk te maken van het aangeven van uw inkomsten uit verhuur. Vooral in een klein dorp is al gauw bekend dat er weer nieuwe huurders zijn aangekomen en u kunt waarschijnlijk niet volhouden dat er weer vrienden of kennissen bij u komen logeren.

Het verhaal gaat  zelfs  dat belastingambtenaren in burger de wacht houden in de buurt van uw huis en kentekens van de auto’s van uw bezoekers noteren.

Bij verkoop van een onroerend goed kan ook de meerwaarde belast zijn. Zie:

https://france-residence.nl/taxe-plus-value

Heeft u vragen over de begeleiding van France Residence?

Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.

Of bel direct +31 614902162