Notariële akte van overdracht. Acte de Vente. Wat kost een notaris?

Notariële akte van overdracht. Acte de vente.

notariële akte van overdracht
notariële akte van overdracht
Wanneer de verkoopovereenkomst is gesloten wordt daarin een termijn voor de bevestiging door de notaris opgenomen. De notaris verricht kadastraal onderzoek, onderzoekt of het object nog belast is met hypotheek, erfdienstbaarheden of andere mogelijke zakelijke rechten.Wie kiest de notaris ? Als verkoper kiest u (al of niet via de makelaar) een notaris. Let wel: de koper betaalt en bepaalt bij welke notaris de overdracht plaatsvindt. Wil hij dus zelf zijn notaris aanwijzen dan verzorgen beide notarissen de overdracht en verdelen de inkomsten. De notariële kosten worden dus niet hoger. Evenals in Nederland moet de overdracht van onroerend goed dus plaatsvinden door middel van een notariële akte. De akte moet vervolgens, precies zoals in Nederland worden ingeschreven in het Hypotheekregister. Pas dan geldt de eigendom tegenover derden.En pas daarna is de eigendomsoverdracht definitief. U kunt bij de ondertekening aanwezig zijn, maar dit hoeft niet persé.  U kunt zich laten vertegenwoordigen en een volmacht geven.Lange termijnen.Let wel de termijn tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht bij de notaris duurt in Frankrijk veel langer dan in Nederland.Dat heeft te maken met de traag werkende Franse instanties (zoals  gemeenten en notaris) maar ook met het wettelijk voorkeursrecht.  Dit recht komt meestal toe aan de  gemeente  (droit de préemption).Maar het kan zeker geen kwaad de notaris steeds om termijnen te vragen (liefst per brief of per mail). En dan maar hopen dat men antwoordt.
Belangrijkste kosten van de notaris/overdrachtsbelasting.
De kosten die men aan de notaris moet betalen zijn:
  • kosten van inschrijving kadaster, hypotheken.
  • kosten van de notaris zelf.
  • deze  bestaan uit twee gedeelten namelijk het  wettelijk vastgelegde honorarium (émoluments) en een variabel gedeelte (horaires). De laatst genoemde is onderhandelbaar en is degressief bij een hogere verkoopprijs. De kosten zijn overigens voor rekening van de koper. Besluit van 26-2-2016.
  • Overdrachtsbelasting (droits dus au trésor public). Deze verschilt per departement maar bedraagt in Frankrijk circa 5,79% van de verkoopsom.

Heeft u vragen over de begeleiding van France Residence?

Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.

Of bel direct +31 614902162