Mogelijke hulp Tarieven

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen:

1 Eerste hulp rol.

Het kan zijn dat u een eenvoudig te beantwoorden vraag heeft. Wij helpen u dan graag gratis via onze helpdesk of telefonisch binnen 24 uur ook in het weekend.

2 Begeleidende rol.

Aankoop/verkoop

Heeft u de ideale woning of koper gevonden dan zullen tal van vragen rijzen, ook als u de Franse taal goed beheerst. U zelf blijft gedurende het gehele proces uiteraard de persoon die zelf besluiten neemt.  Wanneer u akkoord heeft bereikt over de aan- of verkoop nemen wij verder alle te verrichten handelingen en communicatie van u over. Dat betekent dat wij alle contacten met de verkoper of koper, zoals de notaris,  de gemeente, eventueel de SAFER , energieleveranciers, belastingdienst en eventuele andere derden verzorgen. 

Wij adviseren u desgevraagd ook mondeling en schriftelijk, dan wel per mail op de achtergrond.

Wij plegen een juridische analyse en bestuderen de verschillende voorwaarden of clausules in de compromis de vente (promesse de vente), en de acte de vente en eventueel andere belangwekkende documenten. Tevens verzorgen wij indien noodzakelijk, op offerte\basis beëdigde vertalingen.
Wij maken voor u een zogenaamde concept overeenkomst topt het verrichten van enkele diensten.

Wij kunnen een en ander voor u verzorgen voor een tarief van 1 % van de aankoopsom excl. BTW met een minimum vanaf € 1800 excl. BTW.

3  Begeleidende rol vanaf het begin bij koop of verkoop.

 Wij verrichten hiervoor in opdracht en naam van u alle handelingen die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van een succesvolle koop of verkoop. Wij doen ook de onderhandelingen en trachten tot overeenstemming te komen. Tevens regelen wij de juridische overdracht bij de notaris. Wij sluiten hiervoor met u een zogenaamde overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.

Wilt u voor het gehele proces ontzorgd worden, dus vanaf het zoeken van gegadigden, het adverteren op één of meer sites,  het namens u onderhandelen met een potentiële koper, (u leidt de potentiële kopers zelf rond voor de bezichtigingen of organiseert zelf open dagen), het sluiten van een compromis de vente (koopovereenkomst), het aanvragen van een verplichte bouwtechnische controle van het huis en de riolering in voorkomende gevallen, het doen passeren van de acte de vente (overdrachtsakte)bij de notaris, het controleren of zelf doen van aangifte bij de belastingdienst en alle bijbehorende communicatie.Desgewenst kunnen wij voor u een stappenplan maken. In principe kunnen wij vanuit Nederland alles regelen. Ook u kunt in Nederland de overeenkomsten ondertekenen en via volmacht een en ander regelen.

Wij kunnen het totale traject voor u verzorgen. Wij maken desgewenst een stappenplan en een offerte/concept overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.

4 Beëdigde vertalingen

Het kan zijn dat u alleen een beëdigde vertaling nodig heeft in verband met aktes die een Franse notaris moet maken. Bijvoorbeeld verklaring van erfrecht, geboorteakte, verklaring van overlijden, testament etc.

Marie-Lise van Lammeren is oud docente Frans, Grieks en Latijn (Sorbonne) in Frankrijk en beëdigd vertaalster met een zeer grote en lange ervaring (36 jaar).

Het uurtarief is € 95 per uur excl. BTW.

5 Incidentele Dienstverlenende rol.

Het kan zijn dat u hulp nodig (in woord of geschrift) heeft bij allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld :

A Het inwinnen van inlichtingen bij gemeente of andere instantie.

B Het inschrijven als bewoner bij een instantie.

C Het afsluiten van verzekeringen

D Het doen van aangifte successie  bij de Franse Belastingdienst.

E Het coördineren van aanvragen van een technische keuring.

F Het sluiten van een overeenkomst tot aanneming van werk.

G Het adviseren over allerlei te regelen zaken die het gevolg zijn van de aankoop of verkoop van een huis, dan wel het laten bouwen van een huis.

H Het coördineren van aanvragen van nutsvoorzieningen.

I Het indienen van bezwaar tegen aanslagen Franse Belastingdienst

Uurtarief is € 125 excl.BTW

f

af

Heeft u vragen over de begeleiding van France Residence?

Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.

Of bel direct +31 614902162