Categorieën
Nieuws

Bezwaar indienen tegen aanslag plus value jaren 2017,2018,2019

Heeft u een huis verkocht in Frankrijk in de jaren 2017, 2018 en 2019

en heeft u een aanslag van de Franse fiscus betaald voor de Contribution sociale généralisée (CSG) en Contribution de la Dette Sociale  (CRDS) (17,5 %) van de netto meerwaarde, dan kunt u bezwaar maken. Voor 2017 kan dit uiterlijk tot 31 december 2020. Voor het jaar 2018 kan dit tot 31 december 2021

De Franse overheid is in 2015 namelijk teruggefloten voor deze aanslag door het Europese Hof van Justitie in het arrest de Ruyter. De Franse fiscus restitueert echter alleen de betaalde aanslag indien men tijdig bezwaar heeft gemaakt.

Het bezwaar dient aan bepaalde formele eisen te voldoen en de Franse fiscus zal maar al te graag een bezwaar ongegrond verklaren wegens vormfouten.

Wij kunnen voor u het bezwaar formuleren en indienen bij de juiste instantie.

Per 1 januari 2019 heeft de Franse overheid de regelgeving gewijzigd via een kunstgreep en berekent een premie van 7,5 % van de netto winst bij verkoop. De naam van deze solidariteitsheffing is prélèvement de solidarité affecté au budget général de l’Etat. De termijn voor verjaring is 30 jaar. Hoe langer men eigenaar is hoe meer men korting krijgt op de berekening van de netto meerwaarde.

Aangezien het toch weer gaat om een soort bijdrage in de sfeer van sociale solidariteit is het niet uitgesloten dat geprocedeerd gaat worden.

Stel uw rechten veilig en dien bezwaar in.

Wij kunnen de indiening van het bezwaar voor u verzorgen.

Categorieën
Nieuws

Technische keuring ook soms verplicht bij verkoop bouwgrond

 

Per 24 augustus 2020 is ook bij verkoop van een bouwterrein soms een technische keuring verplicht.

Indien het bouwterrein zich bevindt in een zone met leemgrond is het verplicht bij de koopovereenkomst een technische keuring van de bodem toe te voegen. Het onderzoek moet aantonen welke risico’s er bestaan bij droogte of nat geworden terrein. met name inkrimpen of uitzetten van de leemgrond. Twee verordeningen van 6 augustus en 15 augustus 2020 regelen deze nieuwe verplichting.

Leemgrond kan de constructie met name bij licht uitgevoerde funderingen zoals bij individuele huizen verzwakken en scheuren veroorzaken. Het bodemonderzoek informeert de koper over de mogelijke risico’s en kan de aannemer van nut zijn bij de constructie van de fundering. Het bodemonderzoek moet gehecht worden aan de koopovereenkomst of als deze er niet is aan de akte van overdracht.

Het bodemonderzoek betreft :

  • de verkoop van bouwgrond bestemd voor de bouw van individuele huizen;
  • de overeenkomsten met betrekking tot bouwwerkzaamheden of projectbeheer met name voor individuele huizen.

Het bodemonderzoek betreft niet:

werkzaamheden die geen invloed hebben op de fundering of de structuur van het gebouw, de waterstroom of de warmte-uitwisseling tussen de grond en de ondergrond van het gebouw

werkzaamheden aan uitbreidingen, waaronder veranda’s en garages, als het projectgebied minder dan 20 m2 bedraagt en als deze nieuwbouw wordt losgekoppeld van het bestaande gebouw.

Waaruit bestaat het onderzoek?

In het geval van onbebouwde grond moet de “voorafgaande” bodemstudie (type G1) door de verkoper worden verstrekt. Hiermee worden de geotechnische risico’s van een perceel in kaart gebracht en worden algemene bouwkundige principes gedefinieerd om het risico te voorkomen. De kosten ervan worden geraamd op 500 euro, inclusief belastingen, en de geldigheidsduur is 30 jaar.