Categorieën
Nieuws

Belastingen Frankrijk

Betaalt u niet te veel belasting of successierechten aan de Franse fiscus of hoeft u wellicht helemaal niets te betalen?

Voor Nederlanders die in Frankrijk een tweede huis hebben is het vaak complex om precies te weten welke belastingen en wanneer men deze moet betalen.

Verkoopt men een huis en heeft men meerwaarde ten opzichte van de aankoopprijs dan moet men in principe zogenaamde winstbelasting betalen. Daarnaast betaalt men ook nog een zogenaamde solidariteitsheffing. Er zijn onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen en kortingen mogelijk maar de regeling is vrij complex.

Vooral de wat kleinere notariskantoren in de kleine dorpen zijn niet altijd goed op de hoogte van de laatste regelgeving. Wees alert en vraag dan altijd eerst een concept aangifte van de notaris.

En moet u successierechten betalen als u een woning erft? U valt dan als Nederlander die ook Nederlands ingezetene is toch onder de Franse fiscale wetgeving en mogelijk moet u successierechten betalen, een en ander afhankelijk van de vraag welke positie u als erfgenaam heeft ten opzichte van de erflater.

En het kan soms lastig zijn. De waarde van de woning moet worden getaxeerd op het moment van overlijden en mogelijk moet u dus erfbelasting betalen. En u moet direct betalen na de aangifte van de successie, ook al is de woning niet verkocht.

Woont u in Frankrijk, maar heeft u uw inkomen uit Nederland dan zult in principe onder de Nederlandse fiscale wetgeving vallen, behoudens o.a. de plaatselijke belastingen zoals de taxe foncière en de taxe d’habitation.