Belasting meerwaarde bij verkoop tweede huis in Frankrijk.

 

 

 

 

Belasting meerwaarde bij verkoop. Taxe de plus value. Contribution sociale généralisée (CSG) en Contribution de la Dette Sociale  (CRDS).

Zie:

Taxe plus value. Belasting meerwaarde

https://www.impots.gouv.fr

 

Tweede huis

Bij verkoop van een tweede huis door een niet- ingezetene dient  rekening te worden gehouden met  een belasting voor de meerwaarde bij verkoop(taxe plus value).  Men dient aangifte te doen bij het Centre d’ Impôts non Résidents.  Indien de waarde bij verkoop meer is dan destijds bij de koop is betaald vraagt de fiscus een winstbelasting.

Percentages 2018.

Naar  de stand van  2018 geldt gedurende 22 jaar na aankoop een belastingpercentage van 19 % van de meerwaarde. Voor sociale lasten betaalt men door een wijziging van de Loi de Finances 17,2 % (was 15,5 %) van de meerwaarde tot 30 jaar na de aankoop.  Dus het gaat om een aanzienlijk bedrag indien  men zijn huis wil verkopen binnen de termijn van 30 jaar. Let wel: het gaat om verkoop van iemands tweede huis. Heeft men in het huis zijn hoofdverblijf dan geldt de taxe sur la plus value niet.

Juridisch twijfelachtig.

Er is juridisch veel te doen geweest over de als zeer onrechtvaardig beschouwde heffing van sociale lasten. Dit geldt  zeker voor buitenlanders niet ingezetene met een huis in Frankrijk. Immers men is geen ingezetene , dus heeft men ook geen recht  op welke sociale uitkering dan ook.

Uitspraak Europees Hof inzake belasting meerwaarde.  

De heffing bij de meerwaarde voor sociale lasten  is door het Europees Hof van Justitie  op 26 februari  2015 als niet legitiem verklaard. Daarom heeft de Franse fiscus veel claims tot terugbetaling ontvangen. Maar via de nieuwe  Loi de Finances  heeft de Franse overheid gezorgd voor reparatiewetgeving.  De Franse fiscus heeft de notarissen verplicht de plus value te berekenen inclusief de sociale lastenpremie. Vele juristen menen dat het nog steeds niet legitiem is en er worden dan ook weer procedures verwacht.

Inmiddels is er een procedure gevoerd tegen de heffing van sociale lasten bij verkoop en op 11 juli 2017 heeft de Rechtbank van Straatsburg de Franse overheid ongelijk gegeven. Ook het Hof in Nancy heeft de regeling grotendeels verworpen behoudens een klein onderdeel waarover het Hof een nadere uitleg heeft gevraagd aan het Europese Hof van Justitie.

De Franse regering zal ongetwijfeld wel weer beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie maar de afloop van de gehele procedure zal  nog wel langere tijd op zich laten wachten.

Maar om u w rechten niet te verliezen, indien u na 1 januari 2016 uw woning in Frankrijk heeft verkocht een   de taxe plus value heeft betaald is het zeer belangrijk dat u uw bezwaar indient bij de Franse belastingdienst voor 1 januari 2019. Let wel: het percentage voor sociale lasten is per 1 januari 2018 verhoogd van 15,5 % naar 17,2 %. Het kan dus nog wel om een behoorlijk bedrag gaan.

Belasting Toegevoegde waarde.

Na een termijn van 5 jaar na de verkoop van het huis wordt het tarief degressief berekend. Let wel binnen de termijn van 5 jaar dient u bovendien BTW (TVA, Taxe sur la valeur Ajoutée) te betalen, te verminderen met reeds betaalde BTW bij de bouw.

Notaris bepaalt meerwaarde bij de verkoop.

De notaris waar de akte van overdracht wordt verleden,  bepaalt de meerwaarde bij de verkoop. Wij hebben de ervaring dat er ook bij notarissen sprake is van rekkelijken  en preciezen.  Zo is de ene notaris wat soepeler in het declareren van kosten die men zelf  heeft gemaakt bij de renovatie van het huis dan de andere. Strikt genomen eist de belastingdienst voor renovatie steeds officiële facturen van de aannemer en dus niet privé uitgaven bij de bouwmarkt.  De indiening van de facturen dient serieus te worden genomen want de fiscus is de laatste tijd zeer alert.

Berekenen hoogte winstbelasting

Indien u de Franse taal beheerst kunt u via de site van de Franse Notarissen uitrekenen hoeveel winstbelasting u bij verkoop van uw huis in Frankrijk verschuldigd bent.

https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/fiscalit%C3%A9-et-gestion-du-patrimoine/les-plus-values-immobili%C3%A8res

Wilt u uw tweede huis in Frankrijk verkopen neem dan contact met ons op.

Wij kunnen u helpen.

Tel: 0614902162

mail: info@france-residence.nl